Start

image

 

Välkommen till denna webbplats som innehåller information om mig…
Här kommer det att finnas CV och personliga brev och texter med ett axplock av det jag gör och har gjort.

Denna sida är tänkt att svara på frågorna: Vad, Hur och Varför. Här behandlas mest vad jag själv har för förhållningssätt till det jag gör eller har gjort. I första hand ligger fokus på IT-relaterade spörsmål.

Under menyn ”Fritt” har jag samlat länkar till IKT-verktyg jag stött på genom åren. Nu finns det mängder med verktyg som inte kräver installation lokalt.

Jag tutar mer under menyn Medier/saxar….
Barra