Om sidan

Denna webbsida finns till eftersom jag aldrig gjort i ordning ett riktigt CV. Visserligen finns en del information på LinkedIn, men här är det fritt fram att spänna bågen. Rent teknisk har jag installerat WordPress på mitt webbhotell. Helt enkelt för att det är det bästa verktyget just nu och samtidigt det som de flesta webbyråer använder. Mina YH-elever läser en hel kurs där vi utgår från wordpress. Givetvis måste man ha kunskaper i HTML, CSS, PHP samt en del JavaScript för att få full koll över systemets alla delar, men det beror helt på vilken ambitionsnivå man har. Vill man bara blogga kan man lika gärna skapa ett konto på wordpress.com och börja skriva direkt.

Jag har utgått från ett standardtema och skapat ett s.k Child-theme vars CSS-fil styr utseendet så som jag vill ha det. För att öka responsiviteten har jag manipulerat rubrikdelen och placerat en SVG-fil överst. Fördelen med SVG (scalable vector graphic) är att vektorbilder aldrig förlorar skärpan. De kan bli hur stora eller små som helst. Man kan jämföra det med hur typsnitt uppför sig på skärmen.
Menyerna  har fått en liten diskret in- och uttoning, vilket var betydligt knepigare innan detta kunde skötas med CSS.
Responsiv webb är den senaste flugan och innebär att webbsidor idag bör vara möjliga att se inte bara på datorskärmar utan även vara läsbara på smarta telefoner och olika typer av läsplattor.
(Klicka gärna på den lilla bilden här nedanför för att se hur sidan ser ut på en iPhone.)
Mest på skoj och för att snofsa till texter skapade jag en CSS-klass vars enda uppgift är att skapa anfanger.