Fritt

Vad är Open Source och GPL?
Open source är program/applikationer där upphovsmakaren lämnat öppet för vem som helst att ändra i källkoden i motsats till ex. Microsoft där källkoden är sluten och förbjuden att modifiera. Open Source ger oändliga möjligheter för människor att utveckla en programvara och det finns gott om exempel där tusentals människor varit engagerade i Open sourceprojekt och fått fram fullblodiga konkurrenter till kommersiella programvaror. Ett typexempel är operativsystemet Linux som idag är en stor konkurrent till Microsoft Windows och gratis. Det finns en Linuxdistribution för alla smaker. Mina favoriter just nu är Ubuntu och Linux Mint.
Ubuntu har ett gränssnitt speciellt anpassad för yngre brukare: http://www.edubuntu.org/

GPL (Gnu General Public License) är en upphovsrättslicens för fri programvara (s.k freeware) med följande friheter:

  • Friheten att använda programvaran i valfritt syfte.
  • Friheten att undersöka programmet för att förstå hur det fungerar och använda dessa kunskaper i egna syften.
  • Friheten att fritt få vidaredistribuera kopior för att hjälpa andra.
  • Friheten att förbättra programmet, anpassa det till egna krav och distribuera förbättringarna så att andra kan dra nytta av modifieringarna

Speciellt för Macanvändare: http://www.opensourcemac.org/

Source Forge – Open sourcearkiv: http://sourceforge.net/

För Windows: http://www.opensourcewindows.org/

(källa: Wikipedia)

 Open Source och GPL går ofta hand i hand. Vad betyder detta för dig som användare? Är man inte duktig på programmering kan man i alla fall dra nytta av dessa programvaror genom att fritt kunna ladda hem, använda och distribuera dem. Är då fri programvara lika bra som kommersiell? Får man support på dem? I många fall är gratisalternativen lika bra och i vissa fall bättre än sina kommersiella konkurrenter. I andra fall kan de inte nå ända fram för att den kommersielle upphovsmakaren skyddat funktioner i programmet som inte går att ersätta. De kommersiella programtillverkarna håller naturligtvis hårt i sina program och tillhandahåller klent stöd för kompatibilitet med de fria programvarorna. Ett exempel är Open Office, som görs av Sun. Ett fullgott alternativ till Microsoft Office (Word, Excel mm). Open Office kan läsa och redigera Wordfiler, men Word tillåter inte utan ett tillägg att man kan öppna filer sparade i Open Officeformat  (.odt). Vad det gäller support så finns det massor av forum där altruister står till tjänst 24 timmar om dygnet.

Har du ingen erfarenhet av Open Source så testa på! Här är ett urval av programvaror du fritt kan ladda hem – alla är dock inte Open Source, men alla är gratis, läs licensvillkoren som följer med respektive program för att veta hur du får använda det (hör gärna av dig om någon länk pekar galet):

7-zip– ersätter Winzip – Klicka här »
Audacity – gratis ljudeditor – Klicka här »
Blender – fritt 3D-program – Klicka här »
BuddyPress – Ningliknande verktyg som är fritt – Klicka här »
Ccleaner – Rensar din Windowsdator från skräpfiler – Klicka här »
Clamwin – fritt antivirusprogram – Klicka här »
Defraggler – Defragmenterar din trötta Windowsdator – Klicka här »
FileZilla – FTP-program – Klicka här »
Firefox – Alternativ till Internet explorer – Klicka här »
First page – fri webbeditor – Klicka här »
Foxit Reader – Alternativ till Adobe Reader – Klicka här »
Freemind – mind-mappingprogram – Klicka här »
GIMP – Alternativ till Photoshop – Klicka här »
GimpShop – Liknar PhotoShop – Klicka här »
UFRAW – Råbildshantering med GIMP – Klicka här »
Google docs – kalkyl- och ordbehandlingsprogram online – Klicka här »
Google Chrome – Snabb webbläsare – Klicka här »
Inkscape – Alternativ till Adobe Illustrator – Klicka här »
Kompozer – fri webbeditor – Klicka här »
LibreOffice – Fritt Officepaket – Klicka här »
Linux Mint – Ersätter MS Windows – Klicka här »
Luminance HDR – Skapa HDR-bilder – Klicka här »
MuseScore – Notskrivningsprogram – Klicka här »
http://notepad-plus-plus.org/ – Notepad++
Octave – ersätter Mathlab – Klicka här »
Open office – Alternativ till MS office – Klicka här »
Pencil – Animationsprogram 2D – Klicka här »
Scribus – öppet DTP-program – Klicka här »
VLC – ersätter Windows Media Player – Klicka här »

Xampp – Apacheserver + PHP och mySql – Klicka här »