Kapitel 1:7 – kubankosackerna turnerade vidare

Tyskland dignade under denna tid av de bördor som krigsskadeståndet innebar. I Versaille-freden beslöts att Tyskland skulle ersätta sina motståndares skulder. Det var många miljarder mark som skulle tas fram i det krigshärjade landet. En galopperande inflation inträffade 1923. Sedlar trycktes på både miljoner och miljarder mark. Tyskland svarade på skadestånden med passivt motstånd. Frankrike ockuperade då Ruhr-området som bestraffning för uteblivna skadestånd. USA och England fick ingripa och Tyskland kom så småningom på fötter.

Senare delen av 1920-talet blev en relativt lugn period. Tyskland blev också medlem i Nationernas Förbund år 1926.

Kuban-kosackernas kör och balalajkaorkester drog vidare genom detta efterkrigstyskland. De var duktiga sångare men mycket dåliga ekonomer. De drabbades av en hutlös impressarios skumma affärer och lurades på många gager. De fick leva snålt under denna turné.

 

Så på vintern 1927 hölls en konsert i Köpenhamn där de fick stormande applåder. I publiken fanns även Storfurstinnan Olga, syster till den siste tsaren Nikolaus II. Hon hade lyckats undkomma bolsjevikerna och var under många år kosack-körens nådiga beskyddare. Nästa framträdande skulle vara i Stockholm på Auditorium i mars 1927. Vad som hände efter detta kommer att framgå i ett par senare kapitel av denna lilla släktkrönika..